..::.. به سایت شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب خوش آمدید * ..::.. مفتخريم كه اعلام نمائيم مهندسين مشاور هكمتان آب در تاريخ 1395/11/13موفق به اخذ گواهينامه Iso 9001:2015 گرديد .  
 
  »  ابنيه

 

جزئيات

كارفرما

موضوع

رديف

PDF

بنياد فرشچيان

مديريت پروژه بيمارستان تخصصي 200 تخت خوابي روان پزشكي همدان

1

PDF

شركت شهركهاي صنعتي

نظارت عاليه و كارگاهي ساختمان مركزخدمات  فناوري و كسب و كار همدان

2

PDF

بنياد فرشچيان

مديريت پروژه بيمارستان تخصصي 200 تخت خوابي قلب و عروق همدان بنياد فرشچيان

3

PDF

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان بهره برداري سد کلان شهر  ملاير

4

PDF شركت آب منطقه اي همدان نظارت عاليه و كارگاهي ساختمان بهره برداري سد کلان شهر ملاير

5

PDF

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان موزه آب همدان

6

PDF

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مراحل اول و دوم مجموعه ورزشي آب منطقه اي همدان

7

PDF

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه وکارگاهي مجموعه ورزشي آب منطقه اي همدان

8

PDF

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعه و طراحي ساختمانهاي بهره برداري پروژه هاي سدسازي ،ايستگاههاي پمپاژ، ساختمانهاي اداري تصفيه خانه ها

9

 PDF  سازمان بازرسي کل کشور  مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان اداري منطقه 4 بازرسي کل کشور و اداره کل بازرسي استان همدان

10

  PDF  دانشگاه علوم پزشکي همدان ( کوي سلامت (100 واحد مسکوني

11

PDF استانداري همدان مطالعات مراحل اول و دوم و سوم سالن جلسات بخشداري هاي گل تپه ،دمق و قروه درجزين

12

 PDF  شرکت جهاد نصر همدان طراحي فاز دو ، 600 واحد مسکوني مساکن مهر حصار حاج شمسعلي

13

  PDF  شرکت ايرانسل  نظارت بر اجراي ساختمان ايرانسل همدان

14

PDF سازمان بازرسي کل کشور نظارت عاليه و کارگاهي ساختمان اداري منطقه 4 بازرسي کل کشور و اداره کل بازرسي استان همدان

15

PDF شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران منطقه همدان
مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان اداري ستاد منطقه همدان

16

PDF

شركت آب منطقه اي همدان

طراحي و نظارت بر اجراي نماي ساختمان اداري شرکت آب منطقه اي همدان

17

عکسهاي مرتبط

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2391
 

 

 

Copyright © 2011- HECMATAN AB. All rights reserved. Best view in IE6+ 1024 x 768