..::.. به سایت شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب خوش آمدید * ..::.. مفتخريم كه اعلام نمائيم مهندسين مشاور هكمتان آب در تاريخ 1395/11/13موفق به اخذ گواهينامه Iso 9001:2015 گرديد .  
 
  »  توسعه منابع آب و شبکه هاي آبياري زهکشي

رديف

كارفرما

موضوع

جزئيات

1

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعه و طراحي بند انحرافي كارخانه تويسركان

PDF

2

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

مطالعات مراحل اول و دوم كانالهاي انتقال – برزول نهاوند

PDF

3

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم  بند انحرافي بيان نهاوند

PDF

4

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم  بند انحرافي فيازمان نهاوند

PDF

5

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات اصلاح و پوشش كانال انتقال شعبان نهاوند

PDF

6

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم  بند انحرافي و كانال انتقال آب – قرخلر

PDF

7

اداره كل امور آب استان كرمانشاه

مطالعات مراحل اول و دوم   و طراحي بندهاي انحرافي و كانال انتقال آب: نهرآبي، كامران مولائي، پاونار، چم زرشك، آگاه عليا و غياث آباد

PDF

8

اداره كل امور آب استان كرمانشاه

مطالعات مراحل اول ودوم بندهاي انحرافي : سياهگل، موئي‌دراز، قلعه رمن، نيرش

PDF

9

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي كانال انتقال آب نهر شعبان، نهاوند

PDF

10

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات اصلاح و پوشش كانال انتقال آب شيراوند و بيان تكه نهاوند

PDF

11

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

مطالعات مراحل اول و دوم كانالهاي انتقال آب شيراوند وبيان تكه، نهاوند

PDF

12

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم   و طراحي بندهاي خاكي : حاجي تو(تويسركان) ساري قميش(بهار) چنارشيخ طويلان(اسدآباد)

PDF

13

اداره كل امور آب استان همدان

بازبيني و اصلاح طرح نظارت عاليه و كارگاهي كانال شعبان نهاوند (فاز2)

PDF

14

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

مطالعات نيمه تفضيلي منابع آب زيزميني دشت اسدآباد

PDF

15

شركت سهامي سازمان آب استان زنجان

آماربرداري از منابع آب زيرزميني محدوده هاي مطالعاتي زنجان و سجاس

PDF

16

اداره كل امور آب كردستان

نظارت عاليه و كارگاهي ساماندهي رودخانه قشلاق

PDF

17

اداره كل امور آب همدان

نظارت عاليه و كارگاهي اصلاح و پوشش مسيركانال شعبان (فاز3)

PDF

18

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

مطالعات نيمه تفصيلي منابع آب زيرزميني دشت هاي همدان  بهار

PDF

19

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

مطالعات مراحل اول و دوم  بند انحرافي و كانال سياه كمر

PDF

20

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

نظارت عاليه و كارگاهي بند انحرافي و كانال سياه كمر

PDF

21

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي طرح تغذيه مصنوعي بهار صالح آباد

PDF

22

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي  طرح تغذيه مصنوعي خنداب

PDF

23

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي  طرح تغذيه مصنوعي بهادر بيگ كريم آباد

PDF

24

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

آمار برداري از منابع آب محدوده دشتهاي قروه-دهگلان

PDF

25

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي ايستگاه پمپاژ تپه يزدان

PDF

26

سازمان جهاد كشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم طرح آبياري تحت فشار اراضي پايين دست سد مبارك آباد

PDF

27

شركت آب منطقه اي استان مركزي

مطالعه مراحل اول و دوم بند انحرافي و كانال هاي عباس آباد – پشتكوه و قيدو

PDF

28

سازمان جهاد كشاورزي استان همدان

نظارت بر اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار شهرستانهاي همدان – ملاير – تويسركان ....

PDF

29

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مرحله اول نهر راج شهرستان نهاوند

PDF

30

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي نهر گل زرد شهرستان نهاوند

PDF

31

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مرحله اول طرح تغذيه مصنوعي ازندريان

PDF

32

شركت  آب منطقه اي همدان

مطالعات مرحله اول طرح تغذيه مصنوعي دورنيان

PDF

33

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي ازندريان

PDF

34

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي دورنيان

PDF

35

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي كانال انتقال آب عباس آباد

PDF

36

شركت آب منطقه اي كردستان

مطالعات آماربرداري از منابع و مصارف آبهاي سطحي و زير زميني در محدوده مطالعاتي قروه - دهگلان

PDF

37

شركت آب منطقه اي كردستان

نظارت عاليه و كارگاهي پروژه ساماندهي رودخانه قشلاق سنندج

PDF

38

شركت آب منطقه اي كردستان

نظارت عاليه و كارگاهي پروژه ساماندهي رودخانه بانه

PDF

39

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي شبكه آبياري و زهكشي تپه يزدان

PDF

40

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي تغذيه مصنوعي ازندريان

PDF

41

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات آماربرداري از منابع و مصارف آبهاي سطحي و زير زميني در محدوده مطالعاتي رزن – قهاوند - كبودرآهنگ

PDF

42

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافي و کانال انتقال آب رودخانه هاي دره مرادبيگ و خاكو به تصفيه خانه آب شهيد بهشتي

PDF

43

شركت آب منطقه اي كردستان

مطالعات مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي دشت چهاردولي كردستان

PDF

44

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مرحله دوم نهر راج شهرستان نهاوند

PDF

45

سازمان منابع طبيعي استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات آبخيزداري حوزه هاي استاني

PDF

46

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات شناسايي ، پايش و تعيين حريم كيفي منابع آب زير زميني محدوده مطالعاتي دشت همدان بهار

PDF

47

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات بازسازي كانال چايان شهرستان رزن

PDF

48

شركت آب منطقه اي همدان

آمار برداري سراسري منابع آب سطحي و زير زميني محدوده مطالعاتي دشت رزن و قهاوند

PDF

49

شركت آب منطقه اي لرستان

نظارت بر عمليات آمار برداري از منابع و مصارف آب سطحي و زير زميني در محدوده مطالعاتي ازنا ، اليگودرز ، مير قاسم ، انوج ، بختياري ، بروجرد ، دورود، صحنه ، هرسين و نهاوند

PDF

50

جهاد كشاورزي استان همدان

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبياري باراني و ايستگاه پمپاژ اراضي پايين دست سد مبارك آباد

PDF

51

شركت آب منطقه اي كردستان

نظارت كارگاهي عمليات ژئوتكنيك تغذيه مصنوعي دشت چهاردولي

PDF

52

شركت آب منطقه اي همدان

كنترل و بررسي گزارش مطالعات طرحهاي عمراني

PDF

53

سازمان جهاد كشاورزي استان همدان

مطالعات مرحله اول و دوم بند هاي انحرافي روستا هاي کرزان و سگاوي شهرستان تويسرکان

PDF

54

شركت آب و فاضلاب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي بند انحرافي و کانال انتقال آب خاکو

PDF

55

شركت آب منطقه اي كردستان

نظارت عاليه و كارگاهي پروژه تغذيه مصنوعي گلالي

PDF

56

شركت آب منطقه اي كردستان

نظارت عاليه و كارگاهي ادامه پروژه ساماندهي رودخانه قشلاق سنندج

PDF

عکسهاي مرتبط

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 4048
 

 

 

Copyright © 2011- HECMATAN AB. All rights reserved. Best view in IE6+ 1024 x 768