• ارتباط با شرکت
 • ارتباط با مديران شركت :

  آقاي مهندس محمود حجازي كيا         Hejazikia@hecmatan-ab.com

  آقاي مهندس محمود حصاري                 Hesari@hecmatan-ab.com

  آقاي مهندس ذبيح اله زارعي                 Zareei@hecmatan-ab.com   

  آقاي مهندس احمد طراح همداني           Tarrah@hecmatan-ab.com

  آقاي مهندس احمد روشن                    Roshan@hecmatan-ab.com

   

   

  ارتباط با مدير سايت :

  سركار خانم مهندس خوش خادم         khoshkhadem@hecmatan-ab.com

  سركار خانم بهرامي شادپي                     Bahrami@hecmatan-ab.com 

   

  آدرس سايت شركت :

  www.hecmatan-ab.com

   

   آدرس پست الکترونيکي   و لينک تلگرامشركت :

  Email:Info@hecmatan-ab.com

   https://t.me/HECMATAN_AB_Consulting_Engineers

  آدرس :

  همدان – سي متري سعيديه - ساختمان اداري، تجاري سعيديه - شركت مهندسين مشاور هكمتان آب – صندوق پستي : 65155-697

  تلفن 0811-38242191-7        :

  تلگرام 09188126429             :

  فاكس     0811-38242190         :

  كد پستي :       53591-65169