..::.. به سایت شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب خوش آمدید * ..::.. مفتخريم كه اعلام نمائيم مهندسين مشاور هكمتان آب در تاريخ 1395/11/13موفق به اخذ گواهينامه Iso 9001:2015 گرديد .  
 

   گالری صوت و تصویر
 
 

 

آبياري زهكشي
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

گواهي ها
گواهي ها
  
 
 

 

 

سد مخزني شيرين سو-كبودرآهنگ
سد مخزني شيرين سو-كبودرآهنگ
  
 
 

 

 

بند انحرافي و كانال سياه كمر
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

آبرساني دهلق و جنت آباد ملاير
آبرساني دهلق و جنت آباد ملاير
  
 
 

 

 

ساختمان اداري آب منطقه اي همدان ناحيه ملاير
ساختمان اداري آب منطقه اي همدان ناحيه ملاير
  
 
 

 

 

دوم بند انحرافي و كانال عباس آباد
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

تصفيه خانه فاضلاب شهر نهاوند
تصفيه خانه فاضلاب شهر نهاوند
  
 
 

 

 

ساختمان مركز فناوري و كسب و كار
ساختمان مركز فناوري و كسب و كار
  
 
 

 

 

ساماندهي رودخانه قشلاق
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

خطوط‌آبرساني به‌ شهر لاله‌جين‌
خطوط‌آبرساني به‌ شهر لاله‌جين‌
  
 
 

 

 

راه دسترسي به بند خاكي قزلجه
راه دسترسي به بند خاكي قزلجه
  
 
 

 

 

طرح تغذيه مصنوعي ازندريان
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

مخزن 5000 متر مكعبي شهر ملاير
مخزن 5000 متر مكعبي شهر ملاير
  
 
 

 

 

محوطه سازي و راه دسترسي به ايستگاه پمپاژ تپه يزدان
محوطه سازي و راه دسترسي به ايستگاه پمپاژ تپه يزدان
  
 
 

 

 

طرح تغذيه مصنوعي خنداب
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

مخزن بين راهي همدان ينگجه
مخزن بين راهي همدان ينگجه
  
 
 

 

 

محوطه سازي تصفيه خانه فاضلاب شهر نهاوند
محوطه سازي تصفيه خانه فاضلاب شهر نهاوند
  
 
 

 

 

عمليات اجرايي نهر گل زرد
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

سد خاكي قزلجه
سد خاكي قزلجه
  
 
 

 

 

محوطه سازي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي نهاوند
محوطه سازي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي نهاوند
  
 
 

 

 

عمليات بازسازي كانال چايان
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

سد خاكي مبارك آباد
سد خاكي مبارك آباد
  
 
 

 

 

محوطه سازي شهرك فن آوري و كسب و كار همدان
محوطه سازي شهرك فن آوري و كسب و كار همدان
  
 
 

 

 

كانال انتقال شعبان نهاوند
عكسهاي مربوط به پروژه
  
 
 

 

 

 

Copyright © 2011- HECMATAN AB. All rights reserved. Best view in IE6+ 1024 x 768